Krytina Tondach – samba 11 (červená engoba)

Provedené práce : 

Krytina Tondach – Srdcovka 11 (břidlicově černá glazura)

Provedené práce : opracování a montáž hoblovaného krovu, prkenný záklop, montáž folie, montáž latí, montáž střešních oken, vyzdívání komínu, kompletní oplechování LINDAB, položení krytiny Tondach

Krytina Tondach – Srdcovka 11 (břidlicově černá glazura) – NEREZOVÉ OPLECHOVÁNÍ

Provedené práce : demontáž staré azbestocementové krytiny, montáž kontaktní folie na bednění, vyrovnání krovu dřevěnými klíny pod kontralatěmi, montáž latí, demontáž komínů, vyzdění komínů, kompletní oplechování NEREZOVÝM plechem KJG, položení pálené krytiny TONDACH

Krytina Tondach – Francouzská 12 (hnědá engoba)

Provedené práce : montáž prkenného záklopu, montáž folie vč. těsnících pásek pod kontralatě, laťování montáž podbití, kompletní plechování, položení pálené krytiny Tondach

Krytina Tondach – Stodo (hnědá engoba)

Provedené práce : demontáž staré betonové krytiny, vyrovnání krovu příložkami, montáž folie, laťování, vyzdění komínu, příprava na podbití, kompletní oplechování, položení pálené krytiny Tondach

Krytina Tondach – Hranice 11 (černá engoba)

Provedené práce : demontáž azbestocementové krytiny, montáž folie na stávající prkenný záklop, vyrovnání krovu dřevěnými klíny pod kontralatěmi, vyzdění komínu, oprava opadané okapní řimsy, kompletní oplechování, montáž solárních panelů, položení pálené krytiny Tondach