Krytina KM Beta (hnědá briliant) 

Provedené práce :

Krytina KM Beta (černá briliant)

Provedené práce : opracování a montáž hoblovaného krovu, prkenný záklop, montáž folie, montáž latí, montáž střešních oken, kompletní oplechování KJG, položení krytiny KM Beta

Krytina KM Beta (černá briliant)

Provedené práce : montáž prkenného záklopu, folie, laťování, pokládka betonové krytina KM Beta

Krytina KM Beta (cihlová briliant)

Provedené práce : demontáž staré krytiny betonové a vlnité azbestocementové, vyrovnání krovu příložkami, výměna shnilých částí krovu, montáž folie, laťování, vyzdění komínu, výstavba nových arkýřů, oplechování, příprava na podbití, položení betonové krytiny KM Beta